Laat je gevoel
spreken
Coaching

Beeldend coachen is een effectieve en leuke manier om te kijken naar wat je nodig hebt. Er wordt namelijk gewerkt met een persoonlijk doel ['Ik wil ...'].

In de beelden die je vervolgens gaat maken, zitten jouw antwoorden verborgen. Deze gaan we samen ontdekken.

 

 

Intake

Het intake gesprek is bedoeld om kennis te maken, jouw persoonlijke doel helder te krijgen en zo nodig een voorlopig plan van aanpak te maken. Tijdens dit intakegesprek krijg je ook een tekenopdracht. Na het intakegesprek kun je besluiten of je hiermee verder wilt gaan of niet.​

​​

 

Coachingstraject

​​

Op basis van het intakegesprek stelt SKEP & ontdek een coachingstraject voor. Dit is afhankelijk van de vraagstelling die in verschillende soorten trajecten kunnen worden gevolgd: kort, standaard en intensief.

  • Kort coachingstraject: 3 sessies;

  • Standaard coachingstraject: 5 sessies;

  • Intensief coachingstraject: 8, 9 of 10 sessies voor een begeleiding die meer aandacht vraagt.

 

Vergoeding

 

Veel werkgevers vergoeden coaching als onderdeel van het arbeidsvoorwaarden pakket of vanuit het opleidingsbudget. Voor zelfstandig ondernemers is coaching doorgaans aftrekbaar voor de belasting. ​In sommige gevallen kan je een beroep doen op Persoons Gebonden Budget (PGB).

Beroepsvereniging

SKEP & ontdek is geregistreerd bij de Vereniging Tekentaal. Dit is de beroepsvereniging voor (kinder) tekentherapeuten, tekentaaldocenten en coaches beeldend en behartigt de belangen van deze beroepsgroepen. De Vereniging Tekentaal is aangesloten bij de RBCZ, het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg.

Sessie

1 uur

EUR 65,- incl. BTW